Participació en la “Taula de reflexió”, BTV diumenge 25 de setembre: “Les festes populars”

http://www.btv.cat/les10noticies/festes-majors-i-populars-a-reflexio/